top of page
Boat with animals.jpg

Versterk de toekomst mét conflicten

Mediation bij conflicten

Overal waar mensen met elkaar samenwerken ontstaan van tijd tot tijd verschillen van mening over wat belangrijk of de beste aanpak is om zaken aan te pakken. Logisch en goed. In een wereld die voortdurend verandert, vallen andere dingen op en zien mensen het anders. Conflicten helpen om inzichten te delen en samen te leren en reageren … tenzij ze escaleren en gesprekken blokkeren. Als conflicten de toekomst dwarsbomen, kan mediation helpen om samen weer aan de slag te gaan.

Gespecialiseerd in zakelijke conflicten

FairSights Mediation helpt als zakelijke conflicten samenwerken in de weg staat. Of het nu gaat om problemen binnen teams, conflicten met opdrachtgevers, klanten en partners of directe werkrelaties met werknemers, onze werkwijze is bijzonder effectief om weer snel en goed met elkaar in gesprek te komen en 'het' samen op te lossen.

Sterker ondanks & dankzij conflicten

Al is de praktijk meestal weerbarstiger, in essentie is er verrassend weinig nodig om ondanks tegenstellingen en conflicten samen winnende strategieën en succesvol beleid te ontwikkelen: samen ontdekken en verkennen van de belangrijkste overwegingen, belangen en zorgen achter uiteenlopende standpunten, voorkeuren en visies. Achter tegenstellingen gaan verschillende ideeën en beelden over de toekomst schuil die allemaal van waarde kunnen zijn.

Strategie én mediation

Met ruim 25 jaar ervaring in scenario planning, strategie en innovatie, specialiseert FairSights Mediation zich in het samen versterken van de strategie en toekomst van organisaties als standpunten uiteen- en conflicten oplopen. Verschillen van inzicht kunnen de toekomst flink dwarszitten maar zijn ook waardevol om strategie en beleid aan te scherpen en vernieuwen.

Versterken samenwerking en strategie

 FairSights Mediation helpt bij het aanpakken van zakelijke conflicten die toekomstige groei in de weg staan. Het gaat vaak om de ‘elephants in the room’: wezenlijke problemen die iedereen kent maar onbesproken laat. Meestal sluimeren ze al langere tijd en belemmeren ze goede samenwerking steeds vaker. Of het nu gaat om problemen binnen teams, conflicten met opdrachtgevers, klanten en partners of directe werkrelaties met werknemers, mediation blijkt een bijzonder effectieve aanpak om ze voor eens en altijd uit de weg te ruimen.

Figure Strategy + mediation NL.jpg

Informatie over mediation & onze aanpak

bottom of page