top of page
Mediation bij alle zakelijke conflicten, arbeidsconflicten en conflciten binnen teams.

Heb jij te maken met zakelijke conflicten die toekomstige groei in de weg staan? Wil je die het liefst zo snel mogelijk oplossen?

Samen Conflicten Duurzaam Oplossen door Mediation

 FairSights Mediation helpt bij het aanpakken van zakelijke conflicten die toekomstige groei in de weg staan. Het gaat vaak om de ‘elephants in the room’: wezenlijke problemen die iedereen kent maar onbesproken laat. Meestal sluimeren ze al langere tijd en belemmeren ze goede samenwerking steeds vaker. Of het nu gaat om problemen binnen teams, conflicten met opdrachtgevers, klanten en partners of directe werkrelaties met werknemers, mediation blijkt een bijzonder effectieve aanpak om ze voor eens en altijd uit de weg te ruimen.

Slenterende olifanten in de kamer

Sluimerende conflicten kosten toekomstige groei & ontwikkeling

Dat de precieze oorsprong van de uitdrukking ‘the elephant in the living room’ onbekend is, doet niets af aan de kracht van het beeld. Ze bestaan overal, de onbesproken ‘olifanten’ waarvan iedereen zich bewust is maar behendig uit de weg gaat. Waarom? Omdat ze bespreekbaar maken ongemakkelijk voelt, tot gênante situaties leidt of om de ‘lieve vrede te bewaren’ en onderlinge verhoudingen niet (verder) te verstoren. Zo kunnen ze jarenlang ongehinderd door organisaties, familiebedrijven, teams en samenwerkingsverbanden slenteren, soms zelfs in gezelschap van andere ‘olifanten’. En met die jaren gaan tegelijkertijd jaren verloren voor groei en ontwikkeling en aan irritaties op het werk en een slecht humeur thuis.

Als ‘de olifanten in de kamer’ eenmaal op tafel liggen en zijn besproken, is de opluchting bijna altijd groot. Wat is daarvoor nodig? Eerst helder en rustig het heikele onderwerp benoemen, niet meer en niet minder, zonder oplossingen of verwijten. Het is de opmaat voor een mediationproces om de beelden en veronderstellingen rond het onderwerp vanuit het perspectief van alle betrokkenen te onderzoeken. Als zich een open en veilige dialoog tussen alle partijen ontwikkelt en onderlinge relaties verbeteren, is het meestal nog maar een kleine stap naar het oplossen van een conflict en de ‘olifant’ voor eens en voor altijd te temmen.

Conflicten oplossen lucht op en geeft volop nieuwe energie

Wat is mediation & hoe werkt het?

Situaties en conflicten waarin mediation ingezet kan worden

Wat is mediation en wanneer is het geschikt om in te zetten?

De voordelen en meerwaarde van medition

De voordelen en meerwaarde van mediation op een rij

De rol van de mediator en de stappen in het mediationproces

De rol van de mediator en de stappen in het mediationproces

FairSights Mediation diensten

Zakelijke mediation kan meer dan alleen problemen oplossen

Zakelijke mediation kan meer dan alleen problemen oplossen

Voorkom stijgende kosten door arbeidsmediation in te schakelen

Voorkom stijgende kosten door arbeidsmediation in te schakelen

Team mediation transformeert haperende in krachtige teams

Team mediation transformeert haperende in krachtige teams

Combineren van strategie & mediation om de kracht van conflicten te benutten

Combineren van strategie & mediation om de kracht van conflicten te benutten

Onze aanpak van mediation

De voorbereiding van een zorgvuldig mediationproces

De voorbereiding van een zorgvuldig mediationproces

Het conflict verkennen om het in een goede dialoog op te lossen

Het conflict verkennen om het in een goede dialoog op te lossen

Het mediationproces afronden met heldere afspraken

Het mediationproces afronden met heldere afspraken

Over FairSights Mediation

FairSights Mediation richt zich op faciliterende mediation van zakelijke conflicten waarbij partijen samen actief werken aan het realiseren van oplossingen die voor hen werken, optimaal en duurzaam zijn. Daarbij kan het gaan om conflicten binnen directies en managementteams, met werknemers, ondernemings- en medezeggenschapsraden, relaties met leveranciers en afnemers of samenwerkingverbanden met partners. We werken voor ondernemingen, familiebedrijven, overheden en non-profit organisaties in alle soorten en maten.

Geïnteresseerd? Laat het ons weten als je de opties voor mediation wilt verkennen en bespreken.

bottom of page