top of page

Terms & Disclaimer.

Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website van FairSights Mediation, onderdeel van FairSights B.V., Veemarktkade 8, 5222 AE ‘s-Hertogenbosch in Nederland. U kunt contact met ons opnemen via email of elke andere methode zoals getoond op onze contactpagina. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u het niet eens bent met deze gebruiksvoorwaarden moet u deze website niet gebruiken. FairSights behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen zonder u daarvan voor die tijd op de hoogte te stellen. Check de gebruiksvoorwaarden a.u.b. regelmatig voor de meest recente versie.

 

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is alleen bedoeld voor algemene doeleinden. De informatie op deze site is ofwel onze eigen inhoud of inhoud die is verkregen uit andere bronnen. Hoewel wij ernaar streven om de informatie actueel en correct te houden, wordt alle informatie op deze site verstrekt 'zoals zij is' en zoals zij beschikbaar is. Wij geven geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten, of gerelateerde afbeeldingen op de website voor enig doel. Alle vertrouwen die u in deze informatie stelt, is daarom strikt op eigen risico.

 

Wees u ervan bewust dat wij geen verantwoordelijkheid nemen en kunnen nemen voor de juistheid van materiaal verkregen uit andere bronnen. Op deze website staan weblinks naar andere sites die wij niet beheren. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. Het opnemen van welke links impliceert dan ook niet dat FairSights achter de standpunten op deze sites staan of deze aanbevelen.

 

In geen enkel geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enige directe verlies of schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade als gevolg van het verlies van gegevens of winsten voortvloeiend uit, of in verband met, het gebruik van deze website. Wij stellen alles in het werk om deze website storingsvrij in de lucht te houden. FairSights neemt geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website vanwege technische problemen buiten onze controle.

 

U mag zonder uitdrukkelijke toestemming van FairSights geen reclame maken of enige aanbieding doen. Als u inbreuk maakt op deze online gebruiksvoorwaarden, bent u verplicht om FairSights schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle schulden en kosten van iedereen en elk soort die eventueel voortvloeit uit uw schending.

 

Licenseren

Op de inhoud op deze website, voorzover gecreëerd door FairSights, is de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Nederland (beschikbaar op https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl/)(hierna de 'Creative Commons Licentie') van toepassing. U gaat akkoord met alle voorwaarden van de Creative Commons Licentie.

 

Op de inhoud op deze website, voorzover gecreëerd door FairSights, is de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Nederland (beschikbaar op https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl/)(hierna de 'Creative Commons Licentie') van toepassing. U gaat akkoord met alle voorwaarden van de Creative Commons Licentie.

 

Van een of meerdere van deze voorwaarden kan afstand gedaan worden maar alleen met uitdrukkelijke toestemming van FairSights. Neem contact met ons op als u, bijvoorbeeld, onze inhoud voor commerciële doeleinden wilt gebruiken. Indien het werk of een van de elementen in het werk zich in het publieke domein onder toepasselijke wetgeving bevinden, dan is die status op geen enkele wijze beïnvloed door de licentie.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

 

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

bottom of page