top of page
Elephant%2520playing%2520basketball_edit

Afronden met heldere afspraken

Afspraken vastleggen

De afspraken die partijen met elkaar maken, leggen ze schriftelijk vast. De mediator overlegt altijd of het wenselijk of noodzakelijk is om dat in de vorm van een formele vaststellingsovereenkomst te doen. Het is een contract met bindende afspraken en regelingen die partijen met elkaar overeenkomen over hoe zij het conflict beëindigen, eventuele vervolgstappen nemen en zich aan gemaakte afspraken houden.

Opstellen vaststellings-overeenkomst

Afhankelijk van de aard van het conflict en de overeenkomst doen de partijen dat zelf, al dan niet met hulp van hun advocaat of advocaten, stelt de mediator, of een advocaat die hij hiervoor inhuurt, de overeenkomst op of gebeurt het door een derde partij zoals een notaris. De kosten van het opmaken van een vaststellingsovereenkomst zijn voor rekening van de partijen die betrokken zijn bij de mediation.

Einde mediation

De ondertekening van de schriftelijke  afspraken of de vaststellings-overeenkomst door beide partijen (de mediator ondertekent deze nooit) markeert het einde van het mediationtraject.

Informatie over mediation & onze aanpak

bottom of page