top of page

Over.

FairSights Mediation richt zich op faciliterende mediation van zakelijke conflicten waarbij partijen samen actief werken aan het realiseren van voor hen optimale en duurzame oplossingen.

Onze Visie

Conflicten oplossen door mediation vergt moed van alle partijen die erbij betrokken zijn. Het geldt zeker als een conflict al zo persoonlijk is geworden dat mensen elkaar liever uit de weg gaan dan met elkaar over het onderwerp te spreken. Stappen ze daar eenmaal overheen, dan levert het altijd veel meer op dan het conflict te laten sluimeren of te kiezen voor een gang naar de rechter (die overigens steeds vaker eerst mediation voorschrijft). Een rechter of arbiter die op basis van algemene regels een oordeel velt, neemt zelden onderliggende tegenstelling en verschillen van mening weg waardoor oude conflicten snel weer op kunnen laaien of nieuwe rond andere onderwerpen ontstaan.

Als MfN-Registermediator zijn op onze mediationwerkzaamheden de gedragsregels, reglementen en modellen van de Mediatorsfederatie Nederland van toepassing. Deze zijn op onze website en die van MfN te lezen en te downloaden.

Robert Bood b_w.jpg
MfN_Registermediator_150dpi.jpg
Logo NMv - Basis - Full Colour - 72ppi rgb.png
VMG_Groot.png

Robert P. Bood PhD

MfN-Registermediator

Als MfN-registermediator ben ik opgenomen in het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) en lid van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv). In mijn mediationpraktijk richt ik me met name op zakelijke conflicten die zich voordoen in en tussen ondernemingen, familiebedrijven, non-profit organisaties, (semi-)overheidsinstellingen, besturen, vennootschappen, partnerships en allianties. Het kan daarbij gaan om verschillen van inzicht over de strategische koers van een onderneming, de overname van een bedrijf door de volgende generatie of derden, conflicten tussen leden van een managementteam of onenigheid met klanten, leveranciers of andere zakelijke relaties. Ik heb zowel ervaring met het adviseren en ondersteunen van Raden van Besturen, directies en management teams als ondernemings- en medezeggenschapsraden. Ik medieer zowel in het Nederlands als Engels.

In mijn mediationpraktijk maak ik gebruik van de ervaring die ik in de afgelopen 25 jaar in bijna 50 landen wereldwijd heb opgedaan bij het voorbereiden van bedrijven, overheden en ngo’s op structurele veranderingen die zich al voordoen of op komst zijn in hun markt of sector. Mijn expertise ligt met name in het doordenken van toekomstige ontwikkelingen en het ontwerpen van nieuwe strategieën en innovatieve business modellen. Ik deel mijn ervaringen en inzichten over deze onderwerpen graag met anderen en verzorg colleges in executive programma's aan TIAS School for Business and Society aan de Universiteit van Tilburg, Nederland, en aan het Iclif Executive Education Center van de Asia School of Business in Kuala Lumpur, Maleisië. Heeft u interesse om mij als adviseur in te huren dan verwijs ik u naar www.fairsights.com.

bottom of page