top of page
Child%20sitting%20on%20seesaw_edited.jpg

De essentie van mediation

Samenwerken is mensenwerk

Overal waar mensen samenwerken gebeuren mooie dingen maar soms doen zich onderlinge strubbelingen en irritaties voor die kunnen uitgroeien tot persoonlijke conflicten. Vaak zijn er mensen en partijen bij betrokken die lang naast elkaar stonden maar zich steeds vaker recht tegenover elkaar bevinden. Het kan gaan om familieleden, vennoten, zakenpartners, teamleden, werknemers, opdrachtgevers, leveranciers of omwonenden.

Als conflicten escaleren

Ook conflicten die in organisaties voorkomen, zijn geschikt voor mediation en misschien wel bij uitstek. Soms lijken ze uit het niets te komen, maar sluimeren al langere tijd en zijn ze door het dagelijkse werk op afstand gehouden. Als conflicten escaleren en emoties hoger oplopen, groeien de nadelige gevolgen voor de organisatie, teamleden en klanten echter snel en ‘werkt’ het niet langer.

Mediation in een notendop

Mediation is een bijzondere manier om conflicten op te lossen en valt onder de categorie van ‘Alternative Dispute Resolution’. Bij mediation bepaalt niet een rechter of arbiter wat volgens hen de beste oplossing is, maar werken partijen zelf actief samen aan het oplossen van hun conflicten en tegenstellingen.

Creëren van win-win situaties

Het doel is om door het verbeteren van de onderlinge verstandhouding en communicatie tot optimale, werkbare oplossingen te komen die recht doen aan de belangen van alle betrokken partijen. Het levert ‘win-win’ situaties op die beide partijen onderschrijven en in de praktijk veel beter en langer werken dan arbitraire schikkingen en halfslachtig compromissen.

Voor wie is het vooral geschikt? 

Partijen die al lange tijd en intensief met elkaar samenwerken en dit in de toekomst willen blijven doen omdat ze elkaar versterken of afhankelijk zijn van elkaar. Soms hebben ze ook andere toekomstplannen en willen ze op een respectvolle manier afscheid van elkaar nemen om elkaar later als goede bekenden of oude vrienden te kunnen blijven ontmoeten.

Informatie over mediation & onze aanpak

bottom of page