top of page
Elephant%20on%20bridge_edited.jpg

Van verkennen naar samen oplossen

Luisteren & doorvragen

Het mediationproces start met het belichten van het conflict vanuit het perspectief van beide partijen. Luisteren en waar nodig doorvragen om elkaars positie beter te begrijpen is hierbij een belangrijk onderdeel. Partijen hoeven het niet overal over eens te zijn en soms ‘they agree to disagree’. Gaandeweg neemt het onderlinge vertrouwen toe en groeit het inzicht in elkaars onderliggende belangen, bedoelingen en voorkeuren. Ze vormen de basis voor hun toekomst bepalen ook de manier waarop ze hun relatie en samenwerking willen voortzetten of beëindigen.

Gezamenlijke agenda

Na het verkennen stellen de partijen samen met de mediator vast wat de belangrijkste onderdelen van het conflict zijn waaraan ze moeten werken om het op te lossen. Ze bepalen daarbij waar het écht om draait en wat gedeelde, te overbruggen en tegengestelde belangen zijn. Samen vormen deze elementen de onderhandelingsagenda waarop niets mag ontbreken dat nodig is om het conflict duurzaam op te lossen.

Samen aan oplossingen werken

Met de onderhandelingsagenda als leidraad gaan de partijen vervolgens aan de slag om samen alle aspecten van het conflict en onderliggende problemen op te pakken. In welke volgorde ze dat doen bepalen ze zelf. De mediator begeleidt het oplossingsproces en hanteert het Harvard-model van onderhandelen: samen genereren partijen daarbij eerst met open blik ideeën en opties voor de punten op de agenda en vervolgens selecteren en combineren ze deze op basis van gezamenlijke en objectieve criteria (bijvoorbeeld taxaties, wettelijke voorschriften of marktregels) tot oplossingen die aansluiten bij hun wederzijdse belangen. Waar wenselijk kan de mediator meedenken of kunnen partijen eventueel externe adviseurs uitnodigen. Uiteindelijk zijn het altijd de partijen zelf die samen keuzes en afspraken met elkaar maken.

Informatie over mediation & onze aanpak

bottom of page