top of page

Versterk teams door groepsmediation

Verstoorde groepsdynamiek

In teams, groepen of besturen kan het nog wel eens flink knallen. Soms valt daarna alles op zijn plaats en realiseert een team uitzonderlijke prestaties. In andere gevallen wil het maar niet lukken om goed samen te werken en vliegen teamleden elkaar regelmatig in de haren. Mogelijk botsen karakters, accepteren niet alle leden een voorzitter of vormen zich coalities die een andere kijk op zaken hebben of verschillende belangen nastreven. De dynamiek in teams is vaak lastig te doorgronden en nog moeilijker goed te organiseren zodat werkzaamheden soepel verlopen. Dat geldt nog meer als naast werkrelaties ook persoonlijke vriendschappen of familieverbanden een rol spelen. Slagen teams er niet in om onderlinge problemen zelf op te lossen of verstoorde relaties met andere teams te herstellen dan kan team- of groepsmediation hen daarbij een flink eind op weg helpen.

Uitdagende conflicten

Conflicten binnen en tussen teams behoren misschien wel tot de uitdagendste om aan te pakken. Vaak er zijn er meerdere partijen bij betrokken met uiteenlopende belangen en andere visies op wat er aan de hand is en wat goede oplossingen zijn. Bovendien zijn ze, zichtbaar en onzichtbaar, op verschillende manieren met elkaar verweven en hebben ze achterbannen en adviseurs die, gevraagd en ongevraagd, van zich laten horen. Groepen die niet goed functioneren raken ook degenen waarmee ze binnen en buiten hun organisatie samenwerken en hebben bijna altijd een nadelige invloed op de kwaliteit van hun prestaties. Organisaties hebben daarom grote belangen bij het snel en adequaat oplossen van groepsconflicten

Bijzonderheden teammediation

De afwijkende kenmerken en uitdagingen van teamconflicten vragen om een bijzondere aanpak van mediation. Het begint al bij de voorbereiding die veel uitgebreider is dan bij andere conflicten en vormen van mediation. Door gesprekken met mogelijke betrokkenen vooraf, ontwikkelt een mediator (soms samen met een co-mediator als het conflict omvangrijk is) zich een goed beeld van de inhoudelijke dimensies van het conflict en de partijen, belangen en perspectieven die daarbij een rol spelen. Het vormt de basis om, in cocreatie met betrokken partijen, een gestructureerd mediationproces te ontwerpen met verschillende werkvormen, mogelijk verdeeld over plenaire bijeenkomsten en werken in subgroepen. Aandacht voor het communiceren met alle partijen en informeren van achterbannen over de voortgang van het mediationproces en bereikte resultaten is essentieel. Het geldt nadrukkelijk ook voor het voorbereiden op de periode na het mediationproces om te zorgen dat oude conflicten niet weer opduiken. Soms komt de mediator in die periode nog eens langs om ervaringen met partijen te delen en bespreken.

Geïnteresseerd? Laat het ons weten als je de opties voor mediation wilt verkennen en bespreken.

Informatie over mediation & onze aanpak

bottom of page