top of page
Animals in boat.jpg

Strategie én mediation combineren? Neem contact
op om de 
opties te verkennen.

Versterk de strategische koers door mediation

Blokkerende conflicten

Verschillen van inzicht kunnen de ontwikkeling van organisaties en de groei van ondernemingen flink in de weg zitten. Dat geldt zeker als ze (te) lang duren, onvoldoende worden uitgesproken en ze langzaam maar zeker escaleren tot vervelende, diepgaande conflicten.

Conflicten, sluimerend of uitgesproken, leiden vaak tot het omzeilen en uitstellen van belangrijke beslissingen en investeringen. Het is funest als ze cruciaal zijn om met nieuwe innovaties en ingrijpende marktveranderingen om te gaan en de kern van strategie en beleid raken.

De kracht van conflicten

Tegelijkertijd kunnen uiteenlopende visies en zelfs stevige conflicten van grote waarde zijn, juist om met ingrijpende, externe veranderingen om te gaan. Ze werpen ander licht op strategische thema’s die toekomstig succes bepalen en kunnen belangrijke bronnen van inspiratie vormen die, samengevoegd, de organisatie of het (familie)bedrijf sterker maken. Meer mensen die vanuit andere perspectieven om zich heen en vooruit kijken, zien simpelweg meer. 

Strategie én mediation ineen

Wat is er nodig om ondanks tegenstellingen en conflicten samen winnende strategieën en succesvol beleid te ontwikkelen? In essentie verrassend weinig: samen ontdekken en verkennen van de belangrijkste overwegingen, belangen en zorgen achter standpunten, voorkeuren en visies. Achter tegenstellingen gaan vaak andere ideeën en beelden over de toekomst schuil die allemaal van waarde kunnen zijn.

 

FairSights Mediation combineert expertise in mediation van zakelijke conflicten met meer dan 25 jaar ervaring in strategie- en beleidsontwikkeling  in een breed scala aan (familie)bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Het vormt een sterke combinatie om in korte tijd grote stappen te zetten in zowel het versterken van onderlinge relaties als het vernieuwen van strategie en beleid. Soms zijn daarvoor enkele gesprekken voldoende maar het kan ook een volledig strategietraject omvatten zoals in het onderstaande schema.

Praktische aanpak

Organisaties en de sectoren waarin ze actief zijn kunnen sterk van elkaar verschillen. Het proces waarin een strategie op onderdelen wordt aangescherpt of grotendeels opnieuw ontworpen, is daarom altijd maatwerk. Dat geldt zeker als er tegelijkertijd, zichtbaar of onderhuids, spanningen en conflicten een rol spelen. Natuurlijk uitdagend maar ook het uitgangspunt van een gecombineerd strategie - mediation traject en, naarmate het proces goed verloopt, een potentiële bron van inzicht en inspiratie.

 

Het strategietraject start met het bepalen van de strategische agenda en het verkennen van verschillen van inzicht die gedurende het traject besproken moeten worden. In het traject wisselen de strategische inhoud en onderlinge relaties en verschillen elkaar af. Beide kunnen van tijd tot tijd het tempo bepalen en even hoger of lager op de agenda staan. Tijdens het traject versterken inhoud en proces elkaar en vinden betrokkenen elkaar wisselend op een of, steeds vaker, beide aspecten.

 

Ingegeven door de strategische of beleidsagenda ontwerpen betrokkenen in nauw overleg met de adviseur/mediator een passend strategie/beleidstraject dat aansluit bij hun voorkeuren en (eerste) inschatting van wat nodig is om samen de toekomst van de onderneming en strategie of de organisatie en het beleid dat het ontwikkelt en implementeert. Voor het oppakken van tegenstellingen en conflicten tekenen alle betrokkenen bij voorkeur een mediationovereenkomst om open met elkaar te kunnen spreken over wat er vanuit hun optiek speelt en aan de hand is.

In welke soorten conflictsituaties

  • Alle situaties waarin conflicten ontstaan en escaleren tussen degenen die een centrale rol spelen in het ontwikkelen van nieuwe strategieën en beleid.

  • Toenemende spanningen binnen familiebedrijven die over een bonte verscheidenheid aan zaken kunnen gaan, uiteenlopend van strategische keuzes en investeringen als financieel beleid en opvolgingskwesties.

  • Toenemende spanningen binnen familiebedrijven die over een bonte verscheidenheid aan zaken kunnen gaan, uiteenlopend van strategische keuzes en investeringen als financieel beleid en opvolgingskwesties.

  • Bekende concurrenten en nieuwe spelers veranderen de markt door de introductie van innovatieve producten, diensten en technologieën verpakt in verrassende business modellen.

  • Aanzienlijke verschillen van inzicht tussen directieleden, raden van commissarissen, aandeelhouders en belangrijke stakeholders over de strategische koers van de onderneming.

  • Zowel tussen als binnen afdelings-/managementteams uiteenlopende meningen en standpunten over strategie en beleid van de organisatie.

  • Coalities van betrokkenen hebben uiteenlopende standpunten en argumenten over de gewenste en beste aanpak van belangrijke maatschappelijke uitdagingen.

Geïnteresseerd? Laat het ons weten als je de opties voor strategie en beleid in combinatie met mediation wilt verkennen en bespreken.

Informatie over mediation & onze aanpak

bottom of page