top of page
Animals in boat.jpg

Mediation inzetten om conflicten aan te pakken? Neem contact op om de opties te verkennen.

FairSights Mediation voor zakelijke conflicten

Bewezen aanpak

Onderlinge fricties en spanningen binnen en tussen teams kunnen de ontwikkeling en groei van organisaties en bedrijven flink in de weg zitten. Dat geldt zeker als ze (te) lang duren, onvoldoende worden uitgesproken en ze langzaam maar zeker escaleren tot vervelende, diepgaande conflicten. Mediation is een bewezen, werkende én duurzame aanpak om escalatie te voorkomen en conflicten samen op te lossen.

Onze specialisaties

FairSights Mediation is gespecialiseerd in het omgaan met conflicten tussen werkgevers en werknemers (arbeidsmediation), binnen teams en directies (team mediation) en met zakelijke relaties (zakelijke mediation). Op basis van jarenlange ervaring in het werken met (familie)bedrijven, overheden en non-profit organisaties hebben we bovendien een unieke aanpak ontwikkeld om verschillen van inzicht over de strategische koers te bespreken én benutten (zie strategie & mediation). De mediations worden in principe begeleid door Robert Bood, geregistreerd MfN-mediator, indien nodig of gewenst in samenwerking met andere mediators.

Het mediationproces

Hoe ziet een mediation proces eruit? Natuurlijk is dat afhankelijk van de aard van de fricties en conflicten die er spelen en de wensen en eisen die betrokken partijen hebben. Op hoofdlijnen gaat het meestal om de volgende drie stappen:

  1. Nadat partijen hun bereidheid hebben aangegeven om samen een mediationproces te doorlopen en zakelijke afspraken zijn gemaakt met de mediator over kosten, opzet en randvoorwaarden vinden een of meer intakegesprekken plaats met alle partijen. In lijn met de vereisten die de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) stelt en vastgelegd in een gezamenlijke mediationovereenkomst zijn deze gesprekken, net als het volledige mediationproces, vertrouwelijk.

  2. Het ‘echte’ mediationproces bestaat uit een of meer bijeenkomsten waarin partijen elkaar treffen en verschillen van inzicht verkennen, bespreken en samen oplossen. De stappen in een mediationproces volgen ‘the Harvard method of negotiation’ waarbij partijen het overigens niet overal over eens hoeven te zijn en tot de slotsom kunnen komen dat ‘they agree to disagree’ op een of meer onderdelen. Als het gesprek tussen partijen op gang komt stellen ze samen met de mediator een agenda op om aan concrete oplossingen voor onderdelen te werken.

  3. Als partijen over alle belangrijke punten overeenstemming hebben bereikt óf tot de conclusie zijn gekomen dat ze de onderlinge samenwerking liever beëindigden, worden afspraken zo helder en praktisch mogelijk vastgelegd, al dan niet in een formele vaststellingsovereenkomst. Ze kunnen daarbij ook afspreken hoe ze zich aan gemaakte afspraken houden en hoe ze in de toekomst omgaan met fricties en oplopende emoties.

Surf ter oriëntatie rond op onze website om te verkennen wat mediation is, in welke soorten FairSights Mediation zich specialiseert en de aanpak die we daarbij hanteren. 

Geïnteresseerd? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek om de mogelijkheden van mediation bij specifieke fricties en conflicten te bespreken. Telefonisch (+31 (0) 85 0020 864) of via het contactformulier op deze website.

Informatie over mediation & onze aanpak

bottom of page