top of page

MfN Reglementen & Modellen.

Registermediators van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) volgen bij de mediations die ze begeleiden de reglementen en modellen die de Stichting Kwaliteit Mediator (SKM) als beheerder en uitvoerder van het register van de MfN heeft opgesteld. Hieronder vallen het mediationreglement (inclusief de toelichting op dit reglement) en de gedragsregels voor MfN-registermediators. We gaan in onze mediations eveneens uit van de modellen die de MfN voor haar registermediators heeft opgesteld voor mediationovereenkomsten, geheimhoudingsclausules en privacy statement (soms in eenvoudiger bewoordingen herschreven). In overleg kunnen we hier op onderdelen van afwijken om beter aan te sluiten op de specifieke voorkeuren of omstandigheden van de partijen in een mediation. Alle genoemde documenten zijn hieronder en op de website van de MfN te lezen en downloaden.

Mediationreglement voor MfN-registermediators

Toelichting op het mediationreglement

Gedragsregels voor MfN-registermediators

Model mediationovereenkomst voor MfN-registermediators

Model geheimhoudingsclausule voor MfN-registermediators

Organisaties kunnen een mediationclausule in hun contracten of in de algemene voorwaarden van hun bedrijf opnemen. Ze verplichten zich daarmee om bij een verschil van mening of conflict eerst door middel van mediation een oplossing te vinden. Organisaties kunnen daarvoor gebruik maken van het onderstaande MfN-model Mediationclausule.

MfN mediationclausule

Meer informatie over mediation en MfN-Registermediators is te vinden in de onderstaande folder en de informatieve website van de MfN.

Mediation folder MfN-register

Website Mediation Nederland

MfN_Registermediator_150dpi.jpg
bottom of page